drs. R.A. Blankespoor

Directiesecretaresse

""

Renate Blankespoor heeft na haar VWO een jaar Schoevers gedaan. Daarna heeft ze 4 jaar Engels gestudeerd aan de universiteit van Leiden en sinds haar afstuderen in 1997 is ze werkzaam als directiesecretaresse bij Zonneveld ingenieurs.