ir. A.J. Robbemont RO

Adjunct-directeur

"Het mooie van dit werk is dat er uit niets iets ontstaat"

Arnold Robbemont studeert in 1995 af aan de TU Delft Civiele Techniek. Zijn afstudeerrichting was utiliteitsbouw met aanvullend examen Mechanica & Constructies.
Na diverse banen als constructeur en raadgevend ingenieur is Arnold in februari 2008 begonnen als raadgevend ingenieur bij Zonneveld ingenieurs. 
Arnold heeft aan vele projecten gewerkt; klein, groot, nieuwbouw, woningbouw, utiliteitsbouw etc.